Zamknij

Zasady udzielania urlopu bezpłatnego

15:26, 04.03.2019 | materiał partnera
Skomentuj

W życiu każdego pracownika może zdarzyć się sytuacja, w której zmuszony on będzie wystąpić do swojego pracodawcy o udzielenie urlopu bezpłatnego. Powody mogą być bardzo różne. Komu i na jakich zasadach przysługuje tego rodzaju urlop?

Czym jest urlop bezpłatny?

Jak sama nazwa wskazuje, urlop bezpłatny, jest przerwą w świadczeniu pracy. Za okres, w którym praca nie jest świadczona, pracownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Powody podjęcia decyzji o wzięciu tego rodzaju urlopu mogą być bardzo różne. Być może jest to już zmęczenie pracą, potrzeba regeneracji lub też czas potrzebny by przejrzeć oferty pracy i być może zdecydować się na zmianę swej drogi zawodowej.

W trakcie trwania takiego urlopu, stosunek pracy nadal obowiązuje, jednak ulega on zawieszeniu. Wzięcie urlopu bezpłatnego wiąże się również z pewnymi konsekwencjami, jak na przykład z przerwaniem okresu ubezpieczeniowego.

Komu przysługuje urlop bezpłatny?

Zazwyczaj tego rodzaju urlop przysługuje pracownikowi na jego pisemny wniosek. Może się jednak zdarzyć, że urlop bezpłatny zostanie udzielony przez pracodawcę, w celu świadczenia pracy u innego pracodawcy.

Tego rodzaju urlop może być również udzielony pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego.

Zasady udzielania urlopu bezpłatnego

Pracownik może złożyć wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego swojemu przełożonemu w zasadzie w każdym momencie. Nie ma on również obowiązku uzasadniania swojej decyzji, choć z pewnością podanie powodu może skutkować zwiększeniem szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Mogą to być takie kwestie, jak na przykład podjęcie pracy u innego pracodawcy, sprawowanie opieki nad dzieckiem lub chociażby chęć odpoczynku. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż pracodawca może odmówić takiego urlopu bez podania przyczyny odrzucenia wniosku. Pracownik w takim przypadku nie może się od tej decyzji zaskarżyć.

Czas trwania urlopu bezpłatnego

Przepisy nie regulują czasu trwania urlopu bezpłatnego. Z uwagi na to urlop nie jest limitowany czasowo. Warto jednak pamiętać, że urlop bezpłatny nie jest wliczany do okresu pracy, stanowi również przerwę w opłacaniu składek za ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nie wlicza się on również do stażu pracy pracownika. Z uwagi na powyższe, każda osoba decydująca się na skorzystanie z tego rodzaju urlopu, powinna być świadoma idących za tym konsekwencji.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz