Zamknij
REKLAMA
rozliczanie czasu pracykierowców, przygotowywanie i ewidencja dokumentów, rozliczanie urlopów, naliczanie wynagrodzeń
StPr/21/0537
data rozpoczęcia pracy od 03.03.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Obsługa klienta zgodnie z przyjętymi standardami; obsługa urządzeń (krajalnica, ubijarka do mięsa, waga, maszynka do mielenia mięsa); odbiór dostaw; ekspozycja w ladach chłodniczych; zamawianie towaru świeżego.
StPr/21/0532
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Przygotowanie stoiska kasowego; obsługa klienta na stanowisku kasowym; obsługa kasy fiskalnej i terminali - sprzedaż; prawidłowe rozliczanie pieniędzy; znajomość asortymentu; uzupełnianie brakującego towaru; eksponowanie towaru; przestrzeganie zasad związanych z ubiorem; szerzenie dobrego wizerunku firmy; kontrola aktualnych cen produktów; zapobieganie stratom; sumienne i staranne wykonywanie pracy.
StPr/21/0531
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

opieka nad dzieckiem, realizacja IPET
StPr/21/0533
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 3 279,94 PLN

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m. in. sporządzanie różnego rodzaju pism (w tym pism urzędowych) z zastosowaniem techniki komputerowej i oprogramowania do edycji tekstu; wykonywanie obliczeń oraz tworzenie baz danych; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych (kserokopiarki, skanera itp.); stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych; przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; przyjmowanie i procesowanie zamówień od Operatorów Korzystających; wystawianie faktur + specyfikacji do faktur; przygotowanie protokołów zdawczo-odbiorczych do wykonanych usług; generowanie mapek w programie QGis; refaktury; raportowanie zrealizowanych zamówień; kontakt z klientem hurtowym; prowadzenie zestawień miesięcznych (liczba i rodzaje zamówień, wykorzystane terminale).
StPr/21/0528
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

pracownik do gazów medycznych
StPr/21/0542
data rozpoczęcia pracy od 03.03.2021
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

elektryk
StPr/21/0541
data rozpoczęcia pracy od 03.03.2021
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

opieka nad klientami na terenie RP oraz państw arabskich.
StPr/21/0520
data rozpoczęcia pracy od 03.05.2021
wynagrodzenie od od 24 PLN

Kontrola wagów i pojazdów pod względem przydatności technicznej do ruchu, kontrola działania hamulców, dokonywanie bieżących napraw.
StPr/21/0539
data rozpoczęcia pracy od 03.03.2021
wynagrodzenie od od 3 450 PLN

Obsługa w zakresie przetoków technologicznych, wykonywanie manewrów na obszarze bocznicy kolejowej, prace przy remontach wagonów.
StPr/21/0538
data rozpoczęcia pracy od 03.03.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN