Zamknij

Fryzjer damsko-męski
StPr/20/1846
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- utrzymanie budynku w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości, - nadzór nad przeprowadzaniem inspekcji, konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń, instalacji i systemów technicznych budynku z należytą starannością i sumiennością, zgodnie z wytyczonym harmonogramem w określonym zakresie przedmiotowym i czynności serwisowych, - opracowywanie harmonogramu pracy podległych pracowników, tworzenie grafików, rozliczeń, - kontrolowanie i aktualizowanie budżetu, - kontrola przepływu faktur, - nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż przez podległych pracowników i podwykonawców; - podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych w obiekcie, - raportowanie w zakresie działalności remontowej planowanej i awaryjnej, - udział w rekrutacji podległego personelu, - monitorowanie prac i wsparcie merytoryczne pracowników, - codzienne dbanie o bezpieczeństwo obiektu/powierzonej lokalizacji.
StPr/20/1856
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 5 548,63 PLN

wykonywanie montazu okien i drzwi na zlecenie.
StPr/20/1853
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- Wsparcie Kierownika Projektów w przygotowaniu dokumentacji technicznej, - Przygotowanie przetargów i analiza dokumentacji przetargowej, - Kosztorysowanie i przygotowywaniu budżetów inwestycji, - Opracowywanie harmonogramów, - Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej, - Przestrzeganie procedur ISO Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
StPr/20/1849
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- Udział w opracowywaniu ofert wraz z kalkulacją kosztów, - Bezpośredni nadzór nad wykonawstwem prac zgodnie z harmonogramem i budżetem, - Udział w prowadzeniu dokumentacji projektowej, - Rozliczanie końcowe projektów, - Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących procedur, standardów pracy oraz przepisów BHP.
StPr/20/1850
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Pracownik biurowy
StPr/20/1851
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Magazynier
StPr/20/1848
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2020
wynagrodzenie od od 3 918 PLN

Obsługa maszyn do przetwarzania stali.
StPr/20/1847
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2020
wynagrodzenie od od 22 PLN

Higienistka/asystentka stomatologiczna
StPr/20/1868
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 850 PLN

Kierowca kat. C+E
StPr/20/1869
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN