Zamknij
REKLAMA

Borzęcin: Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2019 rok

10:50, 24.12.2018 | Z.F
REKLAMA
Skomentuj

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Borzęcin przez ostatnie 18 miesięcy był wykonywany przez firmę ,,EKOM” Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26 – 052 Nowiny. Termin świadczenia usługi przez ww. wykonawcę zgodnie z umową zawartą na okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku upływa w ostatnim dniu bieżącego roku kalendarzowego.

Celem spełnienia obowiązków zawartych w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), gmina ma obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłania się z pomocą przeprowadzonego postępowania przetargowego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Do ogłoszonego postępowania przetargowego na rok 2019 przystąpiło 5 firm, które były uprawnione do udziału w w/w postępowaniu (są wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez gminę Borzęcin).

Z przeprowadzanych analiz oraz obserwacji rynku odbioru i zagospodarowania odpadów wynikało, że wzrost stawek opłat jest nieunikniony. Już od wielu miesięcy było wiadomo, że ceny za wywóz odpadów wzrosną ze względu na rosnące ceny usług oferowanych przez wykonawców. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka i są to czynniki zewnętrzne, na które gminy nie mają żadnego wpływu. Wśród nich wymienić należy:

- znaczny wzrost opłaty marszałkowskiej (ponad sześciokrotnie) czyli opłata za umieszczenie odpadów na składowisko, którą ponosi firma odbierająca odpady,

- znaczny wzrost poziomu recyklingu, co oznacza wyższe koszty zagospodarowania odpadów,

- sytuacja makroekonomiczna związana z kosztami osobowymi (wzrost płacy minimalnej),

- wzrost cen transportu i energii.

 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost ceny są wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska wprowadzone jeszcze w 2017 roku, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeszcze w 2013 roku jej wysokość wynosiła 115,41 zł/t, w 2014 r. - 119,68 zł/t, w 2017 r. - 120,76 zł/t, a w już 2019 r. - 170 zł/t. Natomiast od 2020 roku ma ona wynieść 270 zł/t, co z pewnością spowoduje kolejny wzrost opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Powyższe koszty mają bezpośrednie przełożenie na koszt odbioru odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie PSZOK tzn. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną. Decydującą część wydatków gminy stanowią koszty odbioru i zagospodarowania odpadów tj. 85%. Usługi w tym zakresie świadczy firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu.

Gmina przystępując do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) brała pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy, oczekiwania mieszkańców oraz doświadczenia z ubiegłych lat. Przedmiot zamówienia obejmował podobny zakres, jak w 2017 roku, lecz ograniczono ilość zbieranych odpadów oraz zmniejszono ilość osób w systemie, co spełniało w/w kryteria oraz było przesłanką do braku powodów do nadmiernego wzrostu kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rok 2019. Pomimo tego nie udało się uniknąć znacznie wyższych stawek oferowanych przez wykonawców cen.

Dla zobrazowania podaje się wyniki przetargu z roku 2017 i obecnego 2018.

W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Borzęcin w 2017 roku (okres obowiązywania umowy 18 miesięcy) firmy oferowały następujące stawki:

- 9,43 zł/osob. - TRANS–FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. – Tarnów,

- 5,10 zł/osob. - ”EKOM” Maciejczyk Sp. j. - Nowiny,

- 6,20 zł/osob. - „CONTEKO” Sp. z o.o. - Radłów.

W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Borzęcin w 2018 roku (okres obowiązywania umowy 12 miesięcy – 2019 rok) firmy zaoferowały następujące stawki: :

- 10,55 zł/osob. - FB Serwis Karpatia Sp. z o.o. - Tarnów,

- 10,85 zł/osob. - „EKOM” Maciejczyk Sp. j. - Nowiny,

- 12,61 zł/osob. - P.U.H. Eco Tech - Stopnica,

- 13,95 zł/osob. - „CONTEKO” Sp. z o.o. - Radłów,

- 16,20 zł/osob. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,MIKI” – Kraków.

 

Z zestawienia powyżej wynika, że wzrost stawki oferowanej przez firmy na przestrzeni 18 miesięcy wyniósł prawie 110% (z 5,10 zł/osob. do 10,55 zł/osob.).

W dniu 28 listopada 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Borzęcin na 2019 rok. W wyniku przetargu wybrano najtańszą ofertę FB Serwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33 - 100 Tarnów (okres obowiązywania umowy 12 miesięcy). Firma FB Serwis Karpatia Sp. z o.o. Tarnów nie podlegała wykluczeniu, spełniła wszystkie wymogi zamawiającego (Gminy) i uzyskała największą ilość punktów na podstawie kryterium wyboru, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Gmina chcąc zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu w 2019 roku oraz sprostać wymaganiom rynku została zmuszona do podniesienia stawki za odbiór odpadów komunalnych z kwoty 7,50 zł/osob. do kwoty 13,50 zł/osob. - tj. o 80%, co mieści się w wartościach średnich dla gmin o podobnej specyfice (liczba mieszkańców, infrastruktura).

Podkreślić należy, że w związku z sytuacją rynkową opłaty te wzrastają o kilkadziesiąt procent, a w przypadku niektórych gmin nawet o dwieście i trzysta procent.

Zgodnie z art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), Rada Gminy uchwala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), Rada Gminy Borzęcin w dniu 5 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęta uchwałą stawka opłat pozwala na zbilansowanie systemu.

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych na 2019 rok przedstawiają się następująco:

 

Ceny za odpady segregowane

- 1 osob. gosp. – 13,50 zł,

- 2 osob. gosp. – 27,00 zł,

- 3 osob. gosp. – 40,50 zł,

- 4 osob. gosp. – 54,00 zł,

- 5 osob. gosp. – 67,50 zł,

- 6 osob. gosp. (i więcej) – 81,00 zł.

 

Ceny za odpady niesegregowane

- 1 osob. gosp. – 40,00 zł,

- 2 osob. gosp. – 80,00 zł,

- 3 osob. gosp. – 120,00 zł,

- 4 osob. gosp. – 160,00 zł,

- 5 osob. gosp. – 200,00 zł,

- 6 osob. gosp. (i więcej) – 240,00 zł.

Krzysztof Kozioł

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urzędu Gminy Borzęcin

(Z.F)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© tarnowska.pl | Prawa zastrzeżone