Zamknij
REKLAMA
09:50, 05.03.2021
W tym roku kontynuowana będzie odbudowa zamku w Melsztynie. Gmina Zakliczyn na dalsze prace konserwatorsko-budowlane otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 270 tys. zł. Wykonanie IV etapu umożliwi udostępnienie dla turystów kolejnego poziomu tej historycznej budowli. Prace przy zabezpieczaniu ruin zamku i jego częściowej odbudowie trwają od 2018 roku. M.in. odgruzowano przyziemie i odkopano fundamenty ścian i wykonano wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a następnie zaczęto wznosić mury wieży wraz ze schodami oraz wykonano strop nad parterem obiektu. W ubiegłym roku odbudowano mury wieży do wysokości 7,20 m, a także wykonano strop drewniany na poziomie drugiego piętra (wysokość 6,60 m). Już teraz stamtąd podziwiać można piękne widoki na dolinę Dunajca. Na ten rok zaplanowano IV etap prac z zabezpieczeniem ruin zamku na poziomie trzeciego piętra (wys. 10,40 m), w tym odbudowę muru wieży do wys. 11,60 m. Realizację planów umożliwia ministerialne dofinansowanie. Całość zadania (wraz z wkładem własnym gminy Zakliczyn) wyniesie około 400 tys. zł. - Wykonanie czwartego etapu prac umożliwi udostępnienie dla mieszkańców i turystów kolejnego poziomu tej historycznej budowli. Przybliży nas również do osiągnięcia stanu docelowego jakim będzie taras widokowy na dolinę Dunajca na szczycie baszty – zaznacza burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Pracujemy też nad tym, aby w istniejącej części piwniczno-parterowej powstało pomieszczenie przystosowane do organizowania różnych wystaw i spotkań. Dziękuję Panu Ministrowi Prof. Włodzimierzowi Bernackiemu oraz Panu Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi za udzieloną pomoc w pozyskaniu rządowych środków. Warto dodać, że ostatnio na zamkowym wzgórzu zainstalowany został monitoring, który ma chronić zabytkową budowlę i jej otoczenie przed aktami wandalizmu. Na odbudowywanej wieży zainstalowana została kamera, z której widok na tereny Pogórza, Beskidu Sądeckiego oraz na Tatry śledzić można na żywo na stronie internetowej gminy Zakliczyn.
16:02, 03.03.2021
Coroczna narada małopolskiej Straży Pożarnej była okazją do przekazania samochodów i sprzętu pożarniczego dla jednostek zawodowych i ochotniczych, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W uroczystościach wzięli udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, małopolski wojewódzki komendant PSP st. bryg. Piotr Filipek, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, poseł Edward Siarka oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski. - Bardzo dziękuję małopolskim strażakom za zaangażowanie w niesienie pomocy osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. Każdego dnia spotykacie się z sytuacjami, które wymagają Waszej siły, determinacji i niezawodnego sprzętu. Nowe samochody pozwolą na bezpieczne dotarcie do poszkodowanych. To niezwykle ważne, że sukcesywnie udaje się doposażać jednostki funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Pandemia pokazała, jak szeroki jest wachlarz zadań, które wykonują strażacy i druhowie. Bardzo dziękuję za pełen profesjonalizm i gotowość do udzielania wielowymiarowego wsparcia. Za to, że jesteście wierni dewizie: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W ramach projektu Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych Komenda Miejska PSP w Krakowie otrzymała dwa specjalistyczne pojazdy z drabinami o długości 30 i 42 metrów o łącznej wartości ponad 4,8 mln złotych, natomiast Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu wzbogaciła się o samochód ciężki (GCBA), gaśniczy przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych z wbudowanym zbiornikiem wody oraz zbiornikiem środka pianotwórczego o wartości ok. 1,2 mln złotych. Średni samochód gaśniczy (GBA) ze zbiornikiem na wodę i autopompą o wartości niemal mln złotych, sfinansowany ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), trafił zaś do Komendy Powiatowej PSP w Miechowie. Małopolscy strażacy otrzymali również sprzęt przekazany z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Komeda Wojewódzka PSP wzbogaciła się o 10 namiotów pneumatycznych i 4 namioty stelażowe, a 17 jednostek OSP z naszego województwa otrzymało opryskiwacze spalinowe, rękawice, środki wirusobójcze oraz kombinezony ochronne. - W minionym roku inwestycje w sprzęt i wyposażenie, poza planowanymi, skoncentrowane były na zakupach wyposażenia ochronnego oraz sprzętu i środków do dezynfekcji w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Dzięki wsparciu z budżetu państwa wydatkowano na te cele ponad 114 mln złotych. Warto wspomnieć również o wzmocnieniu sił jednostek Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych o nowe samochody gaśnicze i specjalne oraz przyczepy z namiotami stelażowymi i dodatkowym wyposażeniem – mówił małopolski wojewódzki komendant PSP st. bryg. Piotr Filipek. Podsumowanie 2020 roku W minionym roku na terenie Małopolski strażacy odnotowali 47 599 zdarzeń, w tym: 9811 pożarów; 33 926 miejscowych zagrożeń oraz 3862 alarmów fałszywych. Pożary stanowiły 20,6%, miejscowe zagrożenia – 71,3 %, a alarmy fałszywe to 8,1% ogółu zdarzeń. Statystycznie strażacy w województwie małopolskim w 2020 roku wyjeżdżali: 1. do zdarzenia co 11 minut i 4 sekundy, 2. do miejscowego zagrożenia co 15 minut i 32 sekundy, 3. do pożaru co 53 minuty i 42 sekundy. Zakupy pojazdów OSP Łącznie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostki ochotniczych straży pożarnych województwa małopolskiego zakupiły: 1. 1 lekki samochód ratowniczo gaśniczy, 2. 50 średnich samochodów ratowniczo gaśniczych, 3. 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze za łączną kwotę ponad 45 mln złotych. Działania podejmowane w województwie małopolskim w związku z epidemią koronawirusa Do działań związanych z kronawirusem w 2020 roku strażacy wzywani byli 7 614 razy. W tym roku tego typu interwencji było już ponad 600. Strażacy w województwie małopolskim podejmują szereg działań wspierających walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, m.in.: 1. codziennie podejmują działania związane z obsługą namiotów w przyszpitalnych punktach przyjęć, 2. pełnili służbę w szpitalach tymczasowych, 3. utworzyli punkty pobrań wymazów, wspierając ogólnopolską akcję badań przesiewowych dla nauczycieli, 4. pomogli dostarczyć płyny dezynfekcyjne dla żłobków i przedszkoli (niemal 11 000 sztuk płynu do rąk oraz ponad 12 000 sztuk płynu do dezynfekcji), 5. wspólnie z pracownikami opieki społecznej strażacy ochotnicy dostarczają żywność i leki osobom objętym pomocą placówek społecznych oraz osobom pozostającym w domowej kwarantannie. - Wyjątkowy rok przyniósł wyjątkowy wyzwania dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w całym województwie małopolskim. Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele planów na rok 2020 uległo zmianie, a strażacy Państwowej Straży Pożarnej zostali zaangażowani do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem wirusa. Były to zadania priorytetowe i jako takie wymagały ogromnych nakładów finansowych oraz zmiany organizacji pracy i służby. Mimo oczywistych niedogodności strażacy z powierzonych obowiązków wywiązywali się wzorowo, wspierając służbę zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w ich ustawowych zadaniach – podsumowuje małopolski wojewódzki komendant PSP st. bryg. Piotr Filipek. Funkcjonariusze PSP, jaki i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z dużym zaangażowaniem podjęli się zadania, jakim jest pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnościami w bezpiecznym dotarciu do punktów szczepień. Od 25 stycznia 2021 r. w Małopolsce w akcję zaangażowanych było około 1000 strażaków, którzy pomogli w dotarciu do punktów szczepień już ponad 500 osobom. - Zaangażowanie Straży Pożarnej w akcję dowozu do punktów szczepień osób wykluczonych komunikacyjnie pokazuje, że Wasza pomoc realizuje się wokół różnych działań. To wsparcie jest nieocenione. Jeszcze raz serdecznie za nie dziękuję. Za nami bardzo trudny rok. Dziękuję, że wobec szeregu wyzwań, które przed nami wszystkimi stanęły, zawsze mogliśmy liczyć na strażaków i polegać na Was jak na Zawiszy – dodał wojewoda Łukasz Kmita.
14:00, 27.02.2021
Uroczystości związane z 290. rocznicą lokacji Szerzyn miały szczególny wymiar. Podczas Sesji Rady Gminy podpisano porozumienie pomiędzy województwem małopolskim a powiatem tarnowskim, gminą Tuchów, gminą Rzepiennik Strzyżewski i gminą Szerzyny. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej relacji Siepietnica – Lubaszowa.
17:38, 26.02.2021
W Łęgu Tarnowskim powstanie żłobek. Według założeń pomieści on 40 maluchów, a tym samym odciąży młodych rodziców w opiece nad dziećmi i pozwoli młodym mamom na powrót do pracy. To wyjście samorządu naprzeciw potrzebom mieszkańców.
16:02, 26.02.2021
Do końca tego roku ma powstać żłobek w miejscowości Skrzyszów. To pierwszy tego typu obiekt w gminie. Pozwoli on na odciążenie rodzin w opiece nad dziećmi i ułatwi mamom powrót do pracy. Placówka powstanie przy Szkole Podstawowej nr 2. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.
16:51, 25.02.2021
Policjanci z Komisariatu w Czchowie, podczas panujących obostrzeń sanitarnych w grudniu 2020 roku, otrzymali zawiadomienie dotyczące łamania restrykcji podczas nabożeństwa w parafii w Kątach. Msza, o której mowa, odbyła się przed świętami Bożego Narodzenia. O przekroczeniu ilości osób, które mogły wówczas wejść do świątyni - bezpośrednio poinformowano funkcjonariuszy.
16:38, 25.02.2021
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej jako jedna z dwudziestu jednostek w Polsce otrzymała samochód specjalny z drabiną o wysokości ratowniczej 30 metrów. Przetarg na zakup pojazdów odbył się w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności długotrwałych akcji ratowniczych”. Do dąbrowskich strażaków sprzęt trafił we środę, 24 lutego.
09:45, 25.02.2021
W lutym 2021 roku po raz kolejny Gmina Szczurowa  przystąpiła do realizacji projektu nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową” realizowanym w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Podobnie jak w ubiegłym roku, zajęcia odbywały się na stoku narciarskim „Laskowa - Kamionna” w Laskowej , gdzie 51 młodych sympatyków białego szaleństwa stawiało pierwsze kroki na nartach, by pod koniec cyklu zajęć pochwalić się umiejętnością samodzielnego zjazdu na trasie narciarskiej. Uczniowie nabyli nie tylko podstawowe umiejętności jazdy na nartach, ale poznali także zasady bezpiecznego korzystania ze stacji narciarskiej pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. W projekcie udział wzięli uczniowie ze Szkół Podstawnych ze Szczurowej, Strzelec Wielkich, z Woli Przemykowskiej  i z Niedzielisk wraz z opiekunami. Projekt „Jeżdżę z głową” to szansa dla rozwoju sportowych talentów, a także popularyzacja dobrego nawyku jazdy w kasku, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu. Projekt finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego, Gminy Szczurowa oraz Rodziców dzieci biorących udział w projekcie.
10:42, 23.02.2021
40 lokali wykończonych pod klucz powstanie w ramach programu Mieszkanie Plus w gminie Zakliczyn. Blok zostanie wybudowany w miejscowości Lusławice, nieopodal będzie cała potrzebna infrastruktura. Ponadto obiekt powstanie w dogodnej lokalizacji w pobliżu szkoły, sklepu, przychodni czy kościoła. Budowa ruszy niebawem, a inwestycja ma być gotowa końcem września przyszłego roku. Jak wyjaśnia burmistrz Zakliczyna, zainteresowanie nowymi mieszkaniami jest duże.
17:11, 22.02.2021
Znane przede wszystkim ze Skamieniałego Miasta Ciężkowice już niebawem otworzą dla turystów inwestycję, która poza walorami rekreacyjnymi - zaproponuje odwiedzającym działania lecznicze. Na terenie Parku Zdrojowego dostępna będzie infrastruktura rekreacyjna, turystyczna a także urządzenia do hydroterapii. Wszystko to, po wielu latach starań, zostanie otwarte na przełomie maja i czerwca.
13:23, 22.02.2021
Władze Szczucina domagają się przebudowy mostu łączącego Małopolskę z województwem świętokrzyskim. Obecna przeprawa wybudowana została na początku lat 50-tych ubiegłego wieku. Do niedawna była to jedyna trasa łącząca wschodnią część Małopolski w kierunku Warszawy. W 2013 roku przeprowadzony został tam gruntowny remont, jednak na początku stycznia wystąpiła awaria, która sprawiła, że most został zamknięty dla ruchu na kilka godzin. Mimo to, zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z oddziałem w Kielcach przebudowa nie jest konieczna.
13:14, 20.02.2021
Po długim okresie ograniczeń w udostępnianiu zbiorów w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie ponownie przywrócono obsługę ruchu turystycznego zorganizowanego i indywidualnego na wszystkich dostępnych ekspozycjach. Dla zwiedzających dostępna jest również biblioteka oraz zbiory archiwalne nie tylko zdalnie, ale również do skorzystania na miejscu . Czas pandemii spowodował obostrzenia sanitarne, na bieżąco dostosowywane do zaleceń dla każdego typu działalności muzeum. Wprowadzono regulacje między innymi dotyczące zapewnienia dostępu do środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych, zachowania dystansu, odkażania powierzchni użytkowych, monitorowania systemu rezerwacji, ograniczenia ilości osób zwiedzających i korzystających z zasobu biblioteki oraz zbiorów archiwalnych. Obecnie wystawy w budynku oraz na otwartej przestrzeni są dostępne dla zwiedzających w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W okresie od 17 kwietnia 2021 roku do 24 października 2021 roku wystawy na otwartej przestrzeni będą dostępne dla zwiedzających również w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 17.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 14 643 52 78.
14:38, 17.02.2021
Szczucińscy dzielnicowi zorganizowali pomoc dla starszego małżeństwa, które mieszkało w dramatycznych warunkach bez ogrzewania. Mł.asp. Łukasz Liguz oraz asp. Krzysztof Słowik z komisariatu w Szczucinie podczas piątkowej (12 lutego) służby odwiedzali osoby samotne z terenu gminy. Sprawdzali jak radzą sobie w związku z panującymi zimowymi warunkami.
15:50, 16.02.2021
W związku z wejściem w życie prawa wodnego od 1 stycznia 2018 r taryfy w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych ustalane są raz na 3 lata. Nowością jest to, że są one weryfikowane i zatwierdzane przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Do dyrekcji RZGW w Krakowie wpłynął wniosek o zmianę dotychczasowej taryfy w tarnowskich wodociągach.
15:56, 15.02.2021
Dzielnicowi ze Szczucina w niecodzienny sposób pomogli potrzebującym 78-letnim seniorom. Policjanci zorganizowali opał i pomoc medyczną dla małżeństwa z gminy Szczucin. W ostatnich dniach znacznie obniżyła się temperatura. Opady śniegu, chłód oraz panująca pandemia stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób w podeszłym wieku, schorowanych i pozbawionych opieki. Dzielnicowi to policjanci, którzy mają stały kontakt z mieszkańcami swoich rejonów. Znają adresy, pod którymi zamieszkują osoby starsze, niejednokrotnie samotne. Seniorzy mieszkający na terenach oddalonych od miasta często pozbawieni są pomocy dlatego dzielnicowi odwiedzają ich w ramach obchodu swego rejonu. Również 12 lutego, mł.asp. Łukasz Liguz oraz asp. Krzysztof Słowik udali się na kontrole osób zamieszkujących samotnie. Sytuacja jaką zastali w domu małżeństwa 78-latków z terenu gminy Szczucin była dramatyczna. Starszym ludziom do ogrzewania służyła para z garnka podgrzewanego elektrycznie. Staruszkowie nie mieli opału i byli wyziębieni. Temperatura panująca w budynku mieszkalnym oscylowała poniżej 0 a przeszywający na zewnątrz mróz do minus 14 stopni, zagrażał ich życiu i zdrowiu. Dzielnicowi z miejsca przystąpili do działania, angażując w nie także władze lokalne. Dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, zorganizowali w niespełna parę godzin niezbędny opał, pomoc medyczną również. Pracownicy gospodarczy z urzędu gminy wnieśli opał do komórki na węgiel, a mundurowi między czasie narąbali drewna i rozpalili w piecu. Policjanci powiadomili pracowników opieki społecznej o trudnej sytuacji seniorów. Teraz dla 78-latków zima będzie lżejsza.