Zamknij
REKLAMA
07:00, 15.09.2021
Fundusze ETF z każdym rokiem są coraz bardziej dostępne dla inwestorów na polskim rynku papierów wartościowych. Stopniowo przybywa także ETF-ów notowanych na GPW. W ofercie zagranicznych oraz polskich brokerów dostępne są także ETF-y zagraniczne. Jak zatem wybrać kanał, przez który najlepiej nabywać wybrane ETF-y? Dużo jest uzależnione od indywidualnej strategii inwestycyjnej, częstotliwości transakcji, a także od wielkości kapitału. Początkujący inwestor powinien rozważyć trzy możliwe drogi zakupu funduszu ETF.
18:00, 03.08.2021
Zgodnie z Rejestrem Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK, zadłużenie branży związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją bardzo szybko po wybuchu koronakryzysu przekroczyło 110 mln zł.
15:36, 22.07.2021
Kursy i szkolenia w ramach projektu "Kierunek Kariera", bony na egzaminy oraz doradztwo zawodowe – to możliwości, z których teraz mogą skorzystać osoby między 25 a 49 rokiem życia z wykształceniem wyższym. Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił dla nich specjalny program. Liczba miejsc jest ograniczona.
14:28, 21.07.2021
ZUS zwraca uwagę, że w trakcie urlopu nad morzem lub w górach zdarzają się sytuacje, w których możemy ulec wypadkowi lub zachorujemy, a kontuzja lub choroba zatrzyma nas na dłużej w danym miejscu, odległym od naszego stałego zamieszkania.
12:46, 20.05.2021
Składki wpłacone do ZUS podlegają corocznej waloryzacji. Jak przekazała szefowa Zakładu, w czerwcu stany kont ubezpieczonych wzrosną o 5,41 proc.
17:15, 11.05.2021
Grupa Azoty będzie wytwarzać skrobię termoplastyczną. To substancja, z której m.in. będą produkowane w 100 % biodegradowalne opakowania. Produkcja tego polimeru jest możliwa dzięki właśnie uruchomionej linii pilotażowo-produkcyjnej, która rocznie będzie mogła wytwarzać około 300 ton tego materiału. - W Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej nie są obecni producenci tego typu tworzyw. Grupa Azoty wypełni niesie rynkową w oparciu o naszą autorską technologię. Technologię, która została wypracowana właśnie tutaj w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty – mówił prezes zarządu Grupy Azoty, Tomasz Hinc.
08:56, 07.05.2021
Jak napisano w raporcie, w 2020 r. Polska znalazła się na 14. miejscu w zakresie łącznych obciążeń PIT i ZUS na tle państw UE w rankingu dla osób bez rodziny zarabiających przeciętne wynagrodzenie. Jest to wzrost o dwa miejsca w porównaniu do 2019 r., a o trzy w porównaniu do 2018 r. Przeciętnie zarabiający singiel w Polsce w 2020 r. otrzymywał 72 proc. swojego pełnego wynagrodzenia (po odjęciu podatku PIT i obowiązkowych składek na ZUS i NFZ).
10:40, 27.04.2021
Pierwszy kwartał 2021r. przyniósł Zakładom Mechanicznym w Tarnowie nowe umowy. Jedną z nich jest podpisana 19.03.2021r. umowa na dostawę 100 szt. armat przeciwlotniczych ZU-23-2CP dla klienta zagranicznego. Całość umowy ma zostać zrealizowana do końca roku kalendarzowego. Jest to już kolejna tego typu umowa. Nasze produkty są stale doceniane na rynkach zagranicznych, co skutkuje kolejnymi kontraktami. Podobny kontrakt na 100 armat podpisaliśmy rok temu. Armata przeciwlotnicza ZU-23-2 to środek walki z celami powietrznymi na odległości do 2500 m i wysokości 1500 m. Klienci doceniają ją głownie za niezawodność, skuteczność i łatwość obsługi. Armata przeznaczona jest do bezpośredniej osłony wojsk i ważnych obiektów przed atakiem z powietrza. Właściwości konstrukcyjne armaty umożliwiają wykorzystanie jej do zwalczania lekko opancerzonych celów naziemnych i punktów ogniowych na odległości do 2000 m. ZU-23-2CP może zwalczać przeciwnika przy wykorzystaniu 23 mm amunicji przeciwpancerno-zapalająco-smugowej API (BZT), odłamkowo-burząco-zapalająco-smugowej HEI-T (OFZT) oraz przeciwpancernej podkalibrowej smugowej APDS-T i FAPDS-T.
13:37, 26.04.2021
Od dziś uprawnieni rodzice mogą korzystać przez kolejne dwa tygodnie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Został on przedłużony do 9 maja 2021 roku. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony o kolejne dwa tygodnie – do 9 maja. Rodzice mogą z niego korzystać m.in., gdy placówka oświatowa dziecka z powodu COVID-19 jest zamknięta lub działa w ograniczonym zakresie. Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy. Te same zasady wypłaty Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).
09:38, 26.04.2021
Jak podał w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), prezes Chróstny wszczął postępowanie przeciw Jeronimo Martins w maju 2020 r.
08:46, 22.04.2021
Do środy 13. emerytura, według danych ZUS przekazanych PAP, została wypłacona dla 8 424 155 uprawnionych na kwotę 10 476 156 752,65 zł.
14:43, 20.04.2021
Pojawi się też możliwość otrzymania od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych.
15:18, 19.04.2021
Od 19 kwietnia 2021 roku żłobki i przedszkola są otwarte. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli placówka jest otwarta, a rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu przed tygodniem prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 25 kwietnia. W międzyczasie rząd ogłosił, że od 19 kwietnia br. możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli. W przypadku, gdy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem za łączny okres od 12 do 25 kwietnia 2021 r. złożył rodzic dziecka, które nie jest jeszcze w wieku szkolnym, oświadczenie to stanowi wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 18 kwietnia 2021 r. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku maksymalnie do 18 kwietnia - bez konieczności składania nowego oświadczenia lub korygowania oświadczenia już złożonego. Jeśli jednak żłobek lub przedszkole po 18 kwietnia dalej nie zapewnia dziecku opieki, to rodzic zajmujący się dzieckiem może otrzymać zasiłek za dalszy okres. W celu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres po 18 kwietnia 2021 r. rodzic powinien złożyć nowe oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku, nie dłużej niż do 25 kwietnia 2021 r. Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.
12:13, 15.04.2021
Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,6% (bez zmian r/r). i zysk netto w wysokości 355 mln zł. W związku z sytuacją pandemiczną, rok 2020 okazał się dużym wyzwaniem, zakończonym niewielkim obniżeniem wyników finansowych w stosunku do rekordowego roku poprzedniego 2019. Przyczyniło się do tego utrzymanie popytu w kluczowym segmencie nawozowym i relatywnie niskie koszty surowców we wszystkich segmentach. Segment Nawozy był odpowiedzialny za 60% łącznych przychodów i 62% marży EBITDA. Segment Tworzywa już wcześniej zmagał się z problemami związanymi z nadpodażą, a pandemia te niekorzystne tendencje rynkowe pogłębiła. W tym okresie zwiększyło się natomiast znaczenie segmentu Chemia, w ramach którego Grupa prowadzi zdywersyfikowaną asortymentowo działalność. Segment ten po raz pierwszy od 2017 roku zakończył rok z dwucyfrową marżą EBITDA. W IV kwartale 2020 roku Grupa Azoty wypracowała, w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego, wyższe przychody (2,7 mld zł, wzrost o 3,5% r/r) oraz wynik EBITDA (319 mln zł, wzrost o 47,3% r/r). Pomimo niezwykle wymagającego otoczenia rynkowego, konieczności szybkiego dostosowywania się do warunków i restrykcji wymuszonych przez pandemię koronawirusa, na wyniki finansowe za 2020 rok patrzymy z optymizmem. Sektor rolniczy okazał się odporny na niekorzystne okoliczności, a wolumen sprzedaży się zwiększył. Segment Nawozy Agro zapewnił po raz kolejny Grupie Azoty największą część marży. Dostrzegamy trudną sytuację w Segmencie Tworzyw, jednocześnie zakładamy, że wraz z końcem pandemii sytuacja wróci do równowagi, a popyt na poliamid i dalej przetwarzane produkty będzie wzrastał. Miniony rok to przede wszystkim kontynuacja budowy naszej flagowej inwestycji Polimery Police, dalszego rozwijania portfolio produktów zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, a także realizacji projektów badawczo-rozwojowych, umożliwiających wzmacnianie silnej pozycji rynkowej Grupy Azoty w Europie. W naszych działaniach i planach przykładamy ogromną wagę do wdrażania technologii i infrastruktury zapewniających czystą energię. Prowadzimy projekty w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji, a w szczególności gazów cieplarnianych w tym CO2. Powołaliśmy zespól ds. śladu węglowego oraz dopracowujemy plany i projekty dekarbonizacyjne. Wszystkie te czynniki przedstawimy przy okazji prezentacji nowej strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030 – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Rok 2020 to również intensyfikacja działań w kierunku wdrażania produktów zgodnych z wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu. Jako przykład można wskazać produkt Pulrea+INu, czyli mocznik z inhibitorem ureazy, który jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku do atmosfery. Co istotne, stosowanie mocznika z inhibitorami będzie obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia 2021 r., a w ofercie Grupy Azoty jest dostępny już od kilku miesięcy. Nawozy Segment Nawozy osiągnął w 2020 roku przychody w wysokości 6 364 mln zł w stosunku do 6 716 mln zł rok wcześniej, notując marżę EBITDA w wysokości 12,9%, podczas gdy w 2019 roku marża dla segmentu była nieznacznie wyższa i wynosiła 14,4%. Wyniki segmentu wskazują, że pandemia nie wpłynęła negatywnie ani na marżę ani na wolumen sprzedaży, który był o 3,5% wyższy niż w 2019 roku. Stabilny popyt powodował, że kluczowe dla segmentu były kwestie logistyczne i bezpieczeństwa dostaw. Pomimo wzrostu cen gazu w IV kw. 2020 r. do poziomów wyższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, jego przeciętna cena w całym 2020 r. była istotnie niższa r/r (o 25,6%), co sprzyjało utrzymaniu wysokiej rentowności, pomimo przeciętnie niższych cen. Wyjątkiem są nawozy specjalistyczne z oferty COMPO EXPERT, dla których ceny r/r były przeciętnie o 8,4% wyższe. Wyniki IV kwartału 2020 roku były nieco lepsze w porównaniu do IV kwartału 2019 roku, zarówno na poziomie przychodów (wzrost o 4,5% r/r), jak i EBITDA (wzrost o 2,9% r/r). Ceny nawozów w tym okresie pozostawały stabilne, pomimo wyraźnej nadpłynności finansowej na rynku rolnym. Impuls sezonowego wzrostu cen pojawił się dopiero w styczniu 2021 roku. Tworzywa Łączne przychody segmentu w 2020 roku wyniosły 1 135 mln zł i były o ok. 1/5 niższe w porównaniu z rokiem wcześniejszym (1 458 mln zł). W ślad za niższymi obrotami wyniki segmentu również uległy zmianie – marża EBITDA obniżyła się z 3,4% (2019) do minus 2,8% (2020). Ujemna marża jest wynikiem utrzymującego się trendu spadku popytu (niższa o 9,3% sprzedaż poliamidu naturalnego w ujęciu ilościowym r/r), a także kryzysu cenowego (spadek odpowiednio o 16,2%). Segment ten, jak żaden inny, został dotknięty skutkami pandemii COVID-19, powodując duże zakłócenia w łańcuchu dostaw, w wyniku m.in. czasowego zamykania zakładów produkujących samochody. Ceny kluczowych surowców produkcyjnych, czyli benzenu i fenolu, również były niskie (obniżka ok. 20% r/r). Porównując wyniki segmentu w IV kwartale roku 2020 do roku poprzedniego odnotowujemy niższe przychody (o 30 mln zł r/r) przy dodatnim wyniku EBITDA na poziomie 4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej kwartał ten zamknął się stratą na poziomie 17 mln zł. Wpływ na polepszenie wyników miało nieznaczne ożywienie popytu ze strony branży automotive. Chemia W porównaniu do wyników z 2019 roku segment Chemia odnotował w 2020 roku niewielki (o 4,4%) spadek przychodów, do poziomu 2 522 mln zł przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA (o 2,7 p.p.) do poziomu 10,5%. Dla niemal wszystkich produktów segmentu odnotowano wzrost sprzedaży, szczególnie wysoki dla alkoholi OXO (o 27,3% r/r), ale również dla plastyfikatorów (o 11,6% r/r) i mocznika technicznego (o 9,3% r/r). Jednocześnie obniżyły się ceny wszystkich produktów, przeciętnie w segmencie o 9,8%. Zwiększeniu marży sprzyjały niskie ceny surowców. Mijający rok to trudny okres na rynku siarki (ograniczenie sprzedaży i obniżka cen), jednak widać wyraźnie symptomy ożywienia na rynku, które już w IV kw. spowodowały wzrost cen z perspektywą dalszego wzrostu popytu i cen, w wyniku m.in. ograniczenia podaży konkurencyjnej dla Grupy Azoty siarki rafineryjnej. Wyniki IV kwartału wyraźnie odzwierciedlają tendencje wzrostowe (w relacji do analogicznego kwartału roku wcześniejszego), zarówno po stronie przychodów, dla których wzrost sięgnął 10,1% r/r, jak i po stronie zysku EBITDA, który był ponad 2-krotnie wyższy r/r. ****************************************************************************************************** Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa intensywnie rozwija się nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych. Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.
21:36, 11.04.2021
ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, czyli drugi program niemieckiej telewizji publicznej - PAP) podkreśla, że w porównaniu z innymi krajami UE polska gospodarka w kryzysie wywołanym epidemią radzi sobie dobrze, m.in. dzięki temu, że bazuje mniej na turystyce i usługach, które zostały szczególnie dotknięte skutkami pandemii, a bardziej na produkcji przemysłowej. To kolejny niemiecki głos odnotowujący "polski mały cud gospodarczy".